บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด   Bangkok Property Appraisal Co.,Ltd.  
  ยินดีต้อนรับสู่ : บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด       Welcome to : Bangkok Property Appraisal Co.,Ltd.  
     
 

หน้าแรก                    วิสัยทัศน์                    คณะกรรมการบริหารและผู้ประเมินหลัก                    แผนที่ตั้งสำนักงาน                    ติดต่อบริษัท                    สมัครงาน

 
 

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
ชมรมนักบริหารงานประเมินราคา-สมาคมธนาคารไทย
กรมที่ดิน
กระทรวงการคลัง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

ประวัติบริษัท

 

           บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด  ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2535 ทุนจดทะเบียน 9,000,000.- บาท (ชำระเต็มจำนวน) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105535030251 ปัจจุบันสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 1420/2 ซอยหลังอาคารตึกไทย ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกลุ่มบุคคลผู้มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคายาวนานกว่า 27 ปี

          บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด จากประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินมากกว่า 27 ปี จึงถือได้ว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีการก่อตั้งมาอย่างยาวนานเคียงคู่กับวงการประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย ดังนั้นจึงทำให้บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาทรัพย์สินทุกประเภท ประกอบด้วย

  • ทรัพย์สินประเภทที่มีตัวตน (Tangible Assets) ได้แก่ ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร รวมถึงทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ต่างๆ อาทิเช่น อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์การค้า อาคารโรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท สนามกอล์ฟ โครงการจัดสรร พื้นที่ร้านค้า เครื่องใช้และอุปกรณ์ และทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก เรือ เป็นต้น

  • ทรัพย์สินประเภทที่ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) ได้แก่ สิทธิการเช่า สัญญาเช่า สัมปทานบัตร สิทธิบัตร และมูลค่ากิจการ เป็นต้น

          ดังจะเห็นได้จากผลงานที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

 

นโยบายการปฏิบัติงาน

 

          บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินต่างๆ ทั้งในนามบุคคล เอกชนและส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และสหกรณ์ต่างๆ โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการประเมินสินทรัพย์ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ ของผู้ใช้บริการ ดังนี้

  • เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  

  • เพื่อการซื้อ-ขายทรัพย์สิน 

  • เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี

  • เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

  • เพื่อการประกันภัยทรัพย์สิน

  • เพื่อการจำนอง หรือขายฝาก

  • เพื่อการกำหนดค่าเช่าตลาด

  • เพื่อประกอบการดำเนินการพิจารณาของศาล

 

 

 

 

 

 

 

 

:: ภาพถ่ายบริเวณอาคารสำนักงาน ::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

หน้าหลัก                    วิสัยทัศน์                    คณะกรรมบริหารและผู้ประเมินหลัก                    แผนที่ตั้งสำนักงาน                    ติดต่อบริษัท                    สมัครงาน

 
 

 

100/122 อาคารบีดีจี ชั้น 3 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Tel :  02-641-5107-9, 02-641-4828-30  Fax : 02-641-4826

e-mail :   lovebangkokbkk@gmail.com