บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด   Bangkok Property Appraisal Co.,Ltd.  
  ยินดีต้อนรับสู่ : บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด       Welcome to : Bangkok Property Appraisal Co.,Ltd.  
     
 

หน้าแรก                    วิสัยทัศน์                    คณะกรรมการบริหารและผู้ประเมินหลัก                    แผนที่ตั้งสำนักงาน                    ติดต่อบริษัท                    สมัครงาน

 
 

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
ชมรมนักบริหารงานประเมินราคา-สมาคมธนาคารไทย
กรมที่ดิน
กระทรวงการคลัง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ติดต่อบริษัทฯ

 

 

นายกฤติน กรพิพัฒน์

กรรมการผู้จัดการ

และผู้ประเมินหลัก

 

 

 

e-mail :  lovebangkokbkk@gmail.com 

e-mail :  krittin_kkk@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ณัฐพล สร้อยสมุทร

รองกรรมการผู้จัดการ

และผู้ประเมินหลัก

 

 

 

 

 

e-mail :  lovebangkokbkk@gmail.com

e-mail : NUTTAPON.SSM@gmail.com 

Line ID : eakja599

Mobile : 096-163-6565

 

 

นางสาวทับทิม เขื่อนพิมพ์

การตลาด /ลูกค้าสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

e-mail :  lovebangkokbkk@gmail.com 

e-mail :  tubtim123456782519@gmail.com 

Mobile :  095-860-2085

Mobile :  093-326-3877

 

 

นางสาวชลธิชา ดำนา

การตลาด /ลูกค้าสัมพันธ์

 

 

 

 

 

e-mail :  lovebangkokbkk@gmail.com 

e-mail :  c.dumna@gmail.com 

Mobile : 081-248-4433

 

 

นางสาวน้ำอ้อย บุญสุข

การตลาด /ลูกค้าสัมพันธ

 

 

 

 

 

e-mail :  lovebangkokbkk@gmail.com 

e-mail : nomaoyaom@gmail.com 

Mobile : 084-139-1628

 

 

 

นางสาวณฐพร สงครามทัพ

การตลาด /ลูกค้าสัมพันธ์

 

 

 

 

 

e-mail :  lovebangkokbkk@gmail.com 

e-mail : ma_jarunee@hotmail.com 

Mobile : 087-686-9093

     

 

 

 

:: ภาพถ่ายบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าหลัก                    วิสัยทัศน์                    คณะกรรมบริหารและผู้ประเมินหลัก                    แผนที่ตั้งสำนักงาน                    ติดต่อบริษัท                    สมัครงาน

 
 

 

100/122 อาคารบีดีจี ชั้น 3 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Tel :  02-641-5107-9, 02-641-4828-30  Fax : 02-641-4826

e-mail :   lovebangkokbkk@gmail.com