บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด   Bangkok Property Appraisal Co.,Ltd.  
  ยินดีต้อนรับสู่ : บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด       Welcome to : Bangkok Property Appraisal Co.,Ltd.  
     
 

หน้าแรก                    วิสัยทัศน์                    คณะกรรมการบริหารและผู้ประเมินหลัก                    แผนที่ตั้งสำนักงาน                    ติดต่อบริษัท                    สมัครงาน

 
 

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
ชมรมนักบริหารงานประเมินราคา-สมาคมธนาคารไทย
กรมที่ดิน
กระทรวงการคลัง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

คณะกรรมการบริหาร และผู้ประเมินหลัก

 

 

นายกฤติน กรพิพัฒน์

กรรมการผู้จัดการและผู้ประเมินหลัก

ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 246

ผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

สมาชิกสามัญของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เลขที่  ส.44-192 

 

 

 

นางสาวตวงพร ตั้งวิริยะโรจน์กุล

รองกรรมการผู้จัดการ

กำกับดูแลงานด้านการตลาด

 

 

 

 

 

ดร.ณัฐพล สร้อยสมุทร

รองกรรมการผู้จัดการและผู้ประเมินหลัก

ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 253

ผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

:: ภาพถ่ายบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าหลัก                    วิสัยทัศน์                    คณะกรรมบริหารและผู้ประเมินหลัก                    แผนที่ตั้งสำนักงาน                    ติดต่อบริษัท                    สมัครงาน

 
 

 

100/122 อาคารบีดีจี ชั้น 3 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Tel :  02-641-5107-9, 02-641-4828-30  Fax : 02-641-4826

e-mail :   lovebangkokbkk@gmail.com