บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด   Bangkok Property Appraisal Co.,Ltd.  
  บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด  ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ตัวใหม่ โดยท่านสามารถไปทดลองใช้ได้ที่ www.bkkpa.com (คลิ๊ก !!)  
     
 

หน้าแรก                 วิสัยทัศน์                คณะกรรมการบริหารและผู้ประเมินหลัก                 แผนที่ตั้งสำนักงาน                หน่วยงานคู่สัญญา                ติดต่อบริษัท                   สมัครงาน

 
 

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
ชมรมนักบริหารงานประเมินราคา-สมาคมธนาคารไทย
กรมที่ดิน
กระทรวงการคลัง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รายชื่อสถาบันการเงินที่ทำสัญญาให้บริการประเมิน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต  จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารซิตี้แบงค์  จำกัด  (มหาชน)

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เครดิตฟองซิเอร์  แคปปิตอล  ลิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

Alpha Capital Asset Management  Co., Ltd.

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย จำกัด

ธนาคารเมกะสากล พาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน

บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

 

 

รายชื่อหน่วยงานของรัฐและสหกรณ์ที่ให้บริการประเมิน

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัท อ.ส.ม.ท.จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

บมจ. อารียา พร็อพเพอร์ตี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ ไอ เอส จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์การบินกรุงเทพ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานไออาร์พีซี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโตโยต้า จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมนุมแห่งประเทศไทย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ถิรไทย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.ธรรมศาสตร์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์เครือ รพ.พญาไทและเปาโล จำกัด

 

 

 

 

 

 

:: ภาพถ่ายบริเวณอาคารสำนักงาน ::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

หน้าแรก                 วิสัยทัศน์                คณะกรรมการบริหารและผู้ประเมินหลัก                 แผนที่ตั้งสำนักงาน                หน่วยงานคู่สัญญา                ติดต่อบริษัท                   สมัครงาน

 
 

 

100/122 อาคารบีดีจี ชั้น 3 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Tel :  02-641-5107-9, 02-641-4828-30  Fax : 02-641-4826

e-mail :   lovebangkokbkk@gmail.com